Mange valg

Begravelse eller kremasjon, gravsted, kiste, fellessanger, solistinnslag, dødsannonse. Det er mange beslutninger som skal tas. Kontakt gjerne byrået så fort som mulig og gjør en avtale med dem, men bruk gjerne litt tid underveis. Alle valg må ikke tas på en dag. Vi hjelper til så ingen detaljer blir uteglemt.

Bør jeg se - hva kan jeg gjøre?

For mange gjør det godt å se avdøde i kista. Noen velger også å delta ved stell og nedlegging. Dette er valg som hver enkelt selv må ta. Her bør også barnas tanker og ønsker tas på alvor. Noen vil se, andre vil synge en sang, be en bønn, lese dikt, tegne eller plukke blomster som den avdøde kan få med seg i kista. Det som er det beste for en, er ikke nødvendigvis det rette for en annen.

Seremonien

Sang og musikk er for mange en viktig del av seremonien. Vi formidler solister eller bidrar selv med sang-/musikkinnslag hvis ønskelig. Pårørende kan også delta med sang/musikk, minnetale, lystenning, blomsterpålegging, opplesning av blomstersløyfer e.l.

Blomster eller gave?

Dersom avdøde var engasjert i en spesiell sak eller organisasjon, velger noen å samle inn en gave til et bestemt formål. Like kjært som blomster, eller i stedet for blomster.Tilgjengelig når du trenger oss.

acantus begravelsesbyrå as • tlf: 32158344koksrud@acantusbegravelsesbyra.no