Acantus Begravelsesbyrå ble startet av Iver Koksrud og Lisbeth Ravneng Koksrud sommeren 2007. Vi holder til i Røyseveien 99 på Vik i Hole. Vi betjener Hole, Ringerike, med Hønefoss, og Jevnaker, men kan også være behjelpelig med seremonier og/eller transport av avdøde i andre distrikter.

Vårt mål er å ivareta de individuelle behov og ønsker som de pårørende har i forbindelse med dødsfall. Vi ønsker å få være begravelseshjelpere og vil gjøre vårt beste for å veilede, tilrettelegge og gjennomføre begravelsen på en verdig måte i pårørendes og avdødes ånd. Vi er behjelpelige med å tilrettelegge seremonier etter alle livssyn og religioner.

Som acantusranken omkranser mange malerier og utsmykninger, ønsker vi i Acantus Begravelsesbyrå å være med å gi en god ramme rundt den siste avskjeden med avdøde. Dagen da vi skal ta farvel med en vi er glad i, hedre et levd liv.


Tilgjengelig når du trenger oss.

acantus begravelsesbyrå as • tlf: 32158344koksrud@acantusbegravelsesbyra.no