Vi kan hjelpe med

 • stell, nedlegging og transport av avdøde
 • sang, musikk, diktlesning og båreandakt ved henting av avdøde
 • kontakt med offentlige kontorer
 • kontakt med prest/forretter
 • kontakt med organist/solist
 • trykke/bestille program og takkekort
 • bestille/ordne blomster
 • å assistere i kirke/seremonirom på begravelsesdagen
 • utfylling av nødvendige papirer
 • utforming, oppsett og forsendelse av dødsannonser og takkeannonser
 • minnesamvær: Bestille/lede/synge/spille
 • tilføyelse av navn på gravmonumenter
 • bestilling av ny gravstein


Tilgjengelig når du trenger oss.

acantus begravelsesbyrå as • tlf: 32158344koksrud@acantusbegravelsesbyra.no