Acantus begravelsesbyrå AS

Røyseveien 99, 3530 Røyse,
Tlf: 32158344
Fax: 32158340
koksrud@acantusbegravelsesbyra.no

Lisbeth Ravneng Koksrud, mobil: 46810491
Iver Koksrud, mobil: 92861060

Tilgjengelig når du trenger oss


acantus begravelsesbyrå as