Acantus Begravelsesbyrå ble startet av Lisbeth Ravneng Koksrud og Iver Koksrud sommeren 2007. Vi holder til i Røyseveien 99 på Vik i Hole. Vi betjener Hole, Ringerike, med Hønefoss, og Jevnaker, men kan også være behjelpelig med seremonier og/eller transport av avdøde i andre distrikter.

Vårt mål er å ivareta de individuelle behov og ønsker som de pårørende har i forbindelse med dødsfall. Vi ønsker å få være begravelseshjelpere og vil gjøre vårt beste for å veilede, tilrettelegge og gjennomføre begravelsen på en verdig måte i pårørendes og avdødes ånd. Vi er behjelpelige med å tilrettelegge seremonier etter alle livssyn og religioner.

Som acantusranken omkranser mange malerier og utsmykninger, ønsker vi i Acantus Begravelsesbyrå å være med å gi en god ramme rundt den siste avskjeden med avdøde. Dagen da vi skal ta farvel med en vi er glad i, hedre et levd liv.


acantus begravelsesbyrå as